Prodess AS

This is an access point for corporate clients, property owners, rental managers and administrators connected to Prodess AS. Only valid users who have been given access by Prodess AS in the form of a personal user name and password may access and use the system.

Always log out after use, and do not leave the computer, tablet or other when logged in. Prodess AS is not responsible for any misuse that may occur as a consequence of the user not logging out of the system, or not protecting their password.

The user is responsible for all data that they enter into the system, as well as the results obtained by their use of marketing language and visual communication, e.g. photographs.

It is not allowed to use photographs, videos, text or other material protected by copyright unless the user can document that they have permission from the copyright owner.


Prodess AS

Dette er et tilgangspunkt for bedriftskunder, utleiere og administratorer tilknyttet Prodess AS. Tilgangspunktet og systemet skal kun brukes av gyldige brukere som har mottatt tilgang fra Prodess AS i form av personlig brukernavn og passord.

Logg alltid ut etter bruk, og ikke forlat datamaskin, nettbrett e.l. mens du er logget inn. Prodess AS er ikke ansvarlige for misbruk som måtte forekomme som følge av at brukeren ikke har logget seg ut av systemet, eller ikke har beskyttet sitt passord.

Brukeren står ansvarlig for all data som de selv registrerer i systemet, i tillegg til resultatet av deres bruk av markedsføringsspråk og visuell kommunikasjon, eksempelvis bilder.

Det er ikke tillatt å bruke bilder, videoer, tekst eller annet materiale som er opphavsrettsbeskyttet med mindre brukeren kan dokumentere at tillatelse har blitt gitt av opphavsrettseier.